Langetermijn-effectiviteit Entyvio

Sinds oktober 2014 is Entyvio, de eerste en enige darm-selectieve biological voor de behandeling van IBD in Nederland, beschikbaar voor de behandeling van de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Inmiddels zijn er diverse langetermijn-effecitiveitsdata van bekend. Daaruit blijkt dat het klinische effect van Entyvio aanhoudt bij langdurige behandeling, ongeacht eerder gebruik van TNFα-antagonisten.1,2

Een tweetal tussentijdse analyses van data uit de GEMINI langetermijn veiligheidsstudie evalueren de effectiviteit van Entyvio over een periode van 3 jaar.1,2 Een Zweedse nationale studie geeft langetermijn-data in een ‘real-world setting’ over een gemiddelde periode van 17 maanden 3. Samen geven deze drie onderzoeken een goed beeld van de gebruiksduur en de langetermijn-effectiviteit van Entyvio.

Gebruiksduur

De twee GEMINI studies gebruikten data uit de periode van 22 mei tot 27 juni 2013.

In de Zweedse studie gebruikt 58 % van de patiënten nog Entyvio na een gemiddelde follow-up van 17 maanden, 47% van de vrouwen en 66% van de mannen. Een verhoogde CRP bij aanvang is gerelateerd aan stoppen vanwege gebrek aan of verlies van respons. Vrouwelijke sexe is gerelateerd aan stoppen vanwege intolerantie3.

De langetermijn-effectiviteit
De analyses van data uit de ‘GEMINI long-term safety’ studie -waarbij patiënten elke 4 weken Entyvio ontvingen-  geven zicht op de klinische remissie bij langdurig gebruik van Entyvio, tot wel 3 jaar. De overall remissie en steroïdvrije remissie in een ‘real-world’ omgeving, is gemeten gedurende een mediane behandelduur van 17 maanden.

Klinische remissie
In de tabel hieronder staan data betreffende de klinische remissie:

Klinische remissie ziekte van Crohn

12 weken 52 weken 17 maanden 104 weken 152 weken
Zweedse studie 49% 60% 54%
Overall remissie
Zweedse studie 40% 54% 51%
Steroidvrije remissie*
GEMINI LTS-Crohn 1 ITT** 74% 83% 89%
NRI*** 71% 69% 43%

Klinische remissie colitis

12 weken 52 weken 17 maanden 104 weken 152 weken
Zweedse studie 41% 64% 64%
Overall remissie
Zweedse studie 33% 54% 61%
Steroidvrije remissie*
GEMINI LTS-Colitis ulcerosa 2  ITT** 81% 88% 96%
NRI*** 74% 78% 46%

* Geen significant effect van combinatie therapie met immunomodulatoren op gebruiksduur en remissie3.

**Alle patiënten met ‘missing data’ niet meegerekend.

*** Alle patiënten met ‘missing data’ beschouwd als ‘therapie falend’, bij sommige patiënten ten onrechte, omdat zij het betreffende tijdspunt in de studie nog niet bereikt hadden.

Aanhoudende klinische respons
In de Zweedse studie heeft na 12 weken 44% van de dan nog deelnemende Crohn patiënten en 54 % van de colitis ulcerosa patiënten een respons. Bij 17 maanden is dit percentage gestegen naar 51 % van de Crohn patiënten en 66 % van de colitis ulcerosa patiënten3.

Conclusie
Uit langetermijn-data blijkt dat het klinische effect van Entyvio doorzet bij langdurige behandeling1,2,3, onafhankelijk van al dan niet eerder gebruik van TNFα-antagonisten2,3.

 

1 Vermeire et al. (2016): Long-term Efficacy of Vedolizumab for Crohn’s Disease, Journal of Crohn’s and Colitis, Doi : 10.1093/ecco-jcc/jjw176

2 Loftus Jr et al. (2016): Long-term Efficacy of Vedolizumab for Ulcerative Colitis, Journal of Crohn’s and Colitis, Doi : 10.1093/ecco-jcc/jjw177

3 Eriksson et al. (2017): Long-term effectiveness of vedolizumab in inflammatory bowel disease: a national study based on the Swedish National Quality Registry for Inflammatory Bowel Disease (SWIBREG), Scandinavian Journal of Gastroenterology, DOI: 10.1080/00365521.2017.1304987

SMPC Entyvio