Online nascholing

vedolizumab in de praktijk

Bekijk hier de online nascholing terug.

Vedolizumab is sinds oktober 2014 beschikbaar voor de behandeling van volwassen patiënten met matig tot ernstige colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn*. U heeft wellicht in de praktijk vragen over co-medicatie, zwangerschap of TDM.
In samenwerking met drie IBD experts organiseerde Takeda daarom een online nascholing over vedolizumab in de praktijk. Onder leiding van Pieter Stokkers (OLVG) brengen Mark Löwenberg (AMC) en Nanne de Boer (VUmc) u op de hoogte van de laatste wetenschappelijke data over vedolizumab en zij delen casuïstiek met u uit de praktijk.

De nascholing duurt een uur en er is 1 accreditatiepunt toegekend bij de NVMDL.

Bekijk hier de online nascholing terug.

* Entyvio is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve, matig tot ernstige colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een TNF-antagonist.