Over IBD

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn vallen onder de noemer Inflammatory Bowel Disease (afgekort IBD), ofwel inflammatoire darmziekte. Bij beide ziekten is er sprake van een chronische darmontsteking.

Het verloop van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa verschilt. Daarom heeft Takeda Nederland in samenspraak met de CCUVN, MDL-artsen, IBD-verpleegkundigen en wetenschappers voor elk van deze ziekten een eigen patiëntenwebsite ontwikkeld. Kijk op wijhebbencrohn.nl of wijhebbencolitis.nl voor meer informatie,of bekijk de animatievideo’s over de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.